Messereglement 
I den hensikt å øke trivselen og sørge for at tradisjoner opprettholdes, er det visse messeregler som alle som bruker Valhall må følge. Disse reglene står oppført i Valhall og det forventes at de som har med seg besøk i Valhall underretter sine gjester om disse reglene umiddelbart etter ankomst. Medlemmer av Valkyrien er for øvrig ansvarlig for at deres følge retter seg etter reglene. En av de viktigste reglene er at det er totalt foto/videoforbud. 
Eventuell dispensasjon til å ikke følge reglene kan innvilges av messeformann og spørsmål kan også rettes samme vei. 

Legg igjen en kommentar