Valkyrien IL
 

Valkyrien Idrettslag er drevet av og for kadettene. VIL har som mål å gi kadettene et bredt aktivitetstilbud, samt å hevde oss i de prestisjefylte konkurransene NAKA og NOCA. Det er også et mål å delta i sivile konkurranser, når det lar seg gjøre. Idretten er en ypperlig arena for å bli kjent med andre studenter. Vi stiller derfor med lag i flere idretter under Studentlekene og Studentmesterskap.

Valkyrien Idrettslags aktivitetstilbud reflekterer til enhver tid de interesser og det initiativ som ligger i kadettmassen. Er det en idrett du mener mangler? Ikke nøl med å komme med innspill og forslag!

For å holde seg oppdatert på aktivitet i Valkyrien Idrettslag, er det Facebook-siden Valkyrien Idrettslag VIL som gjelder. Her er det også linker til undergruppenes egne sider.