President 
Berge Prytz
Epost: president@valkyrien1898.no

Visepresident 
Thomas Jensen
Epost: vp@valkyrien1898.no

Eksternansvarlig 
Kristoffer Flatval
Epost: ekstern@valkyrien1898.no

Organisasjonssekretær 
Maiken Dramstad
Epost: orgsek@valkyrien1898.no

Økonomiansvarlig 
Tom Erik Higraff
Epost: oko@valkyrien1898.no

Messeformann 
Jørgen Horne
Epost: valhall@valkyrien1898.no

Leder VIL 
Amund Fevang
Epost: vil@valkyrien1898.no

Redaktør Dogwatch 
Hanne Sofie Christensen
Epost: dogwatch@valkyrien1898.no

Leder Kontrollkomitè 
Kristoffer Broberg
Epost: kontrollkomite@valkyrien1898.no

NK Kontrollkomitè
Didrik Severin Fasmer

Leder Fagpolitisk Råd 
Martin Skarpholt
Epost: fpr@valkyrien1898.no 

Legg igjen en kommentar