Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen innen Valkyrien. Æresmedlemmer utnevnes kun i helt spesielle tilfeller, og da for en enestående innsats av vidtrekkende betydning for Valkyrien. Som æresmedlemmer kan også utnevnes personer som på annen måte spesielt har utmerket seg ved arbeid i Valkyriens ånd. Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.

Æresmedlemmer tildeles Valkyriens orden som bæres på mørkeblått bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn. Æresmedlemmer er samtidig riddere av Valkyrieordenen, om de ikke allerede er det fra før.

Ridder av Valkyrieordenen er den nest høyeste utmerkelse innen Valkyrien. Ordenen er innstiftet for å hedre personer som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for Valkyrien, eller som ved annen særlig verdifull innsats for et felt innenfor foreningens formål, har gjort seg fortjent til en spesiell påskjønnelse fra Valkyrien. Riddere utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.

Riddere av Valkyrieordenen tildeles Valkyriens orden som bæres på burgunder bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn.

Æresmedlemmer og Riddere rangeres innbyrdes i henhold til utnevnelsesdato. I spesielle tilfeller kan denne regelen fravikes.

Samtlige æresmedlemmer og riddere skal avfotograferes og bildet skal henges opp sammen med de andre æresmedlemmer og riddere på foreningens galleri i Valhall.

Liste over riddere og æresmedlemmer:

 
ETTERNAVN FORNAVN ORDEN YRKE TILDELT
Blom Tore Claes Æresmedlem Sivilingeniør 1959
Bowitz-Ihlen Gerhard Æresmedlem Orlogskaptein 1971
Eikanger Egil Jørgen Æresmedlem Admiral 2009
Haakon Kronprins Ridder HKH 1995
Høegh Ove Dines Ridder Direktør/ Siv. Øk. 1959
Monsen Tor Georg Ridder Flaggkommandør 1999
Sivertsen Roald Æresmedlem Kontorsjef 2016
Helljesen Rune Ridder Adm.dir. 1982
Thorleifsson Thorleif Ridder Løytnant 1982
Skorpen Lars Atle Ridder 1984
Hansen Ola Bøe Ridder Løytnant 2001
Steensland Inge Æresmedlem Direktør 1996
Dahl Tore Prytz Ridder Lektor 1996
Scheen Rolf Æresmedlem Orlogskaptein 1921
Dedekam Jørgen Otto Æresmedlem Dosent 1958
Johannessen Folke Hauger Æresmedlem Admiral 1964
Berntsen Toralf Æresmedlem Dosent 1964
Liberg Odd A. Æresmedlem Advokat 1969
Wettergren Astrid Æresmedlem Oldfrue 1984
Pettersen Thorleif Æresmedlem Admiral 1984
Østervold Sjur Normann Æresmedlem Kommandør 1999
Meyer Christoffer B. V. Æresmedlem Kommandør
Bull Johann A. Æresmedlem Kommandør
Stamsø Trond Æresmedlem Kommandør
Lihaug Rita Ridder Renholdsbetjent 2012
Kumar Manav Ridder Kaptein 2015

 

Uten navn3
Valkyriens ordensstjerne med bånd for æresmedlem.

 

Legg igjen en kommentar