Faller du inn under en av gruppene i Valkyriens lov § 1-3 har du mulighet til å opptas som støttemedlem i Sjøkadettforeningen Valkyrien av 1898. Det finnes to ulike typer støttemedlemskap – et passivt og et aktivt.

Valkyriens lov §1-3 Som støttemedlemmer i Valkyrien kan opptas:
– alle offiserer uteksaminert fra Sjøkrigsskolen
– medlemmer av Sjøkrigsskolens militære og sivile stab
– elever ved Forsvarets Stabsskole
– kadetter ved sivile høyskoler/universiteter – elever ved halvårig kvalkurs
(KVK)

Passivt medlemskap – 250 kr.
Dette medlemskapet er for deg som ønsker og støtte Valkyrien med en hyggelig gest i form av en symbolsk sum på 250 kr.

Aktivt medlemskap – 500 kr.
Det aktive medlemskapet er for deg som ønsker og ta del i miljøet, samt motta samme tilbud som kadettene på skolen. For eksempel vil du ha mulighet til å løse ut helårslisens i Norges Triathlonforbund. Med dette medlemskapet kan du delta på alle aktiviteter i regi av Valkyriens Idrettslag

Som aktivt medlem vil du også motta vårt magasin Dogwatch 4 ganger i året. Dogwatch er et magasin som tar opp dagsaktuelle saker av betydning for kadettene, samt at det gir mulighet til å følge med på hva som rører seg i kadettmassen på Sjøkrigsskolen.

Mer informasjon om Valkyrien og våre samarbeidspartnere finner du under medlemsfordeler.

Slik melder du deg inn:

Send en mail til orgsek@valkyrien1898.no med navn, hvilket støttemedlemskap du ønsker, adresse og telefonnummer. Innbetalingen gjøres til Valkyriens konto: 9528.05.09257. Merk med navn og hvilket støttemedlemskap du ønsker!

Når mail og innbetaling er mottatt vil de med passivt støttemedlemskap motta en bekreftelse på mail, og de med aktivt støttemedlemskap vil motta medlemskort og Dogwatch i posten.

Med vennlig hilsen Valkyrienstyret 

Legg igjen en kommentar