Valkyrien er kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen. Foreningen ble grunnlagt i 1898 av Christoffer B. Meyer, og har siden den tid fungert som et organ for å ivareta kadetters ve og vel.

Valkyriens virke strekker seg utenom det akademiske, og er en selvstendig forening som er laget av kadetter, for kadetter. Valkyriens mål er å samle medlemmene, ta vare på tradisjoner og opprettholde humør og engasjement blant kadettene på Sjøkrigsskolen.

I tillegg til å være en pågangsdriver for godt samhold på skolen ønsker Valkyrien å strekke ut en hjelpende hånd til nærmiljøet i Bergen. Kreftaksjonen, Sjørøvertokt med barneavdelingen på Haukeland og Høsttakkefest på Løvåsen sykehjem er bare noen få av de mange arrangementene vi støtter oppunder.

Valkyriens daglige drift styres av Presidenten ved hjelp av Valkyriens styremedlemmer. Styret velges en gang i året på generalforsamlingen. Dette sørger for engasjement, nye impulser og ikke minst utvikling i kadettforeningen. Ettersom det hvert år velges inn nye styremedlemmer har Valkyrien et kontrollorgan og et ordenskanselli, som sørger for at lover og tradisjoner opprettholdes i henhold til de lovene som er fastsatt av Valkyriens medlemmer gjennom årene foreningen har virket.

Valkyrien er tuftet på de to grunnpilarene engasjement og initiativ, og  har slagordet:

EX UNITATE VIRES – Fra fellesskap kommer vekst

Legg igjen en kommentar