Dogwatch er magasinet til Valkyrien og utgis flere ganger i året. Her finner man litt løst og fast om hva som har skjedd på skolen, samt artikler om aktuelle temaer som opptar kadettene. Vi lager magasinet vårt selv, med unntak av trykking. Stoff som kommer inn til redaksjonen er som regel skrevet av den jevne kadett og har alt fra politisk vinkling, til turtips. Vår mest populære spalte er Låringen hvor kloke og mindre kloke sitat fra kadetter og stab er kommet på trykk

Magasinet trykkes i fire årlige utgaver i 600 eksemplarer og distribueres først og fremst til kadettene ved skolen, men også til øvrige avdelinger i Forsvaret, våre annonsører, støttemedlemmer og øvrige som ønsker bladet tilsendt.

Dersom man ønsker å få tilsendt blad kan man ta kontakt med sittende redaktør.

Ønsker du å skrive i Dogwatch? En halv side er 200 ord, en hel 400 og en dobbelside er 800 ord. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med en i redaksjonen.

Legg igjen en kommentar